Perhatian Non-Muslim: Berita GEMBIRA buat ANDA jika anda Masuk ISLAM

Hadiah Buat Non-Muslim: Berita GEMBIRA buat Anda Jika Anda Kembali Menganut Agama ISLAM
[Siri 1]

>Dipetik daripada -> Kitab Al-Quran, Surah Al-Hajj, Surah ke-22: Ayat ke-23
>Allah, (Tuhan pencipta diri kita semua dan hanya Allah yang perlu disembah secara terus tanpa perantara):
>"Sungguh Allah Akan Memasukkan Orang-Orang Yang Beriman(kepada Allah degan menerima Islam sebagai Agama diri) dan Mengerjakan Kebajikan ke dalam
Syurga-Syurga Yang Mengalir dibawahnya Sungai-Sungai.
Di sana Mereka di beri Perhiasan Gelang-Gelang Emas dan Mutiara, dan Pakaian mereka daripada Sutera".
Sekian, Terima Kasih.

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.