Demi kemaslahtan Islam diluar Palestin

Mungkin sekiranya Facebook benar2 membunuh ummat Islam di Palestin, Mungkin penggunaan facebook dibolehkan demi memenangi undi di Malaysia.

Keadaan kini seperti dalil2 yang pernah digunakan sebelum ini, iaitu jika golongan kafirin menggunakan benteng muslimin supaya tentera muslimin ragu2 untuk memecah benteng tersebut kerana ingin memelihara kaum muslimin. Sepakat telah mengatakan dibolehkan untuk membunuh muslimin yang dijadikan benteng oleh kafirin demi melepasinya. “Mengorbankan kemaslahtan kecil, demi kemaslatahan yang lebih besar”. 

Ini kerana mungkin PAS di Malaysia akan dapat memenangi negeri demi negeri, hingga tertakluk seluruh Malaysia dibawah kekuasaan PAS dan menjadi Daulah Islamiyyah pertama didunia. Lalu mungkin dapat menghantar bantuan ke Palestin setelah mempunyai persediaan roh mujahid dan strategi ketenteraan yang baik. 

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.