JUNDULLAH: (JIHAD FI SABILILLAH)


Oleh:
Al-Ustadh Sa'id Hawwa

Terjemahan:
Al-Ustadh Mohd. Akhir Hj Yaacob (UKM)

Terjemahan dari kitab asal bertajuk
Jundullah: Thaqaafatan wa Akhlaaqan
di bawah bab
Al-Jihaad Fii Sabilillah Duuna Khaufin Min Laumi Al-Laaimiina


Diterbitkan oleh:
DEWAN PUSTAKA FAJAR (DPF)


DAFTAR KANDUNGAN


MUQODDIMAH

 1. Cabaran & Tentangan
 2. Mujahid Memerlukan Ilmu & Iman
 3. Kewajipan JIhad & Al-amr bil Ma'ruf wa Al-Nahyu 'anil Munkar
 4. Jihad Hati Martabat Paling Rendah
 5. Pengertian Sebenar Jihad Hati
 6. Jihad Hati Perlu Ada Batasnya
 7. Kesimpulan - Pembahagian Jihad
BAB PERTAMA
JIHAD DENGAN LISAN
Cara-cara Jihad Dengan Lisan
 1. Menyebarkan Buku Islam
 2. Majalah, Suratkhabar Dan Pamplet
 3. Syarahan Dan Pengajian Umum Di Masjid Atau Di Rumah
 4. Da'wah Secara Individu, Ziarah, Kunjungan Dan Majlis Ilmu

BAB KEDUA 
JIHAD PENDIDIKAN (TA'LIM)
Cara-cara Jihad Ta'lim
 1. Mengadakan kursus 
 2. Mengulangkaji atau membaca
 3. Membuka sekolah-sekolah agama 
 4. Mengadakan halaqah mengajar di masjid 
 5. Mengadakan rehlah (perkelahan) dan khemah kerja
 6. Mengadakan kelab-kelab keilmuan Islam
 7. Mengajar di sekolah-sekolah
BAB KETIGA 
JIHAD DENGAN TANGAN DAN DIRI
Jihad Dengan Diri Di Dalam Negara Islam
Jihad Dengan Diri Dan Tangan Ke Atas Negara Musuh

BAB KEEMPAT
JIHAD POLITIK (SIYASI)
Jihad Politik Dalam Negara Islam Yang 'Adil
Jihad Politik Dalam Negara Islam Yang Menyeleweng
Jihad Politik Dalam Negara Kafir

BAB KELIMA
JIHAD HARTA (AL-MAL)

PENUTUP (KHOTIMAH)

--

RINGKASAN KATA PENGANTAR PENERBIT
Buku ini merupakan jilid keempat dan terakhir dari buku asal bertajuk "JUNDULLAH: Thaqafatan Wa Akhlaqan" karangan Al-Syeikh Sa'id Hawwa.

Beberapa buku lain berkenaan Jihad:
 1. Jihad Dalam Islam (S. Abul A'la Maududi)
 2. Risalah Jihad (Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna)
 3. Jihad Fi Sabilillah (Al-Syahid Sayyid Qutb)
 4. Jihad Dalam Islam ('Abdul Hameed Siddiqi)
Selain daripada buku-buku diatas masih terdapat banyak tulisan-tulisan berkenaan Jihad masih dalam bahasa 'Arab, Inggeris, Urdu, Parsi dan lain. (Saya memandang bahawa banyak usaha penterjemahan perlu dilakukan agar mutiara-mutiara ilmu kebijaksaan ini dapat dini'mati oleh masyarakat yang hanya memahami bahasa Melayu.)

Rabi'ul-Awwal 1406
Novemver 1985
Shah Alam, Selangor.


0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.