BAGAIMANA MENJADI PEMIMPIN YANG BERJAYA


Pemimpin adalah tentang membawa orang lain mencapai suatu matlamat . Rasulullah s.a.w. adalah merupakan contoh pemimpin yang terhebat didunia dan ini diakui oleh sarjana barat ketika ingin menerbitkan sebuku berkenaan orang yang paling berpengaruh peringkat dunia. Matlamat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. kepada manusia adalah untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah s.w.t.


KAYU UKUR KEJAYAAN PEMIMPIN MEMIMPIN1- Ia mengikut tahap kepercayaan dan keyakinan orang lain kepada anda;

(a) Kepercayaan dan keyakinan terletak pada hubungan yang baik, amanah, dan etika yang tinggi.
-Semua kriteria ini dipenuhi oleh Rasulullah s.a.w. Sebagai contoh beliau mempunyai hubungan yang baik dengan Abu Bakar As-Shiddiq R.A.
-Rasulullah juga pernah digelar Al-Amin yakni orang yang sangat amanah pada ketika baginda di Makkah, baginda telah berjaya menyelesaikan masalah antara puak-puak 'arab untuk meletakkan kembali Hajar Al-Aswad ke tempat asalnya  di Ka'bah.
-Rasulullah s.a.w. juga mempunyai etika yang sangat tinggi, salah satu contohnya baginda pernah menyuap makan untuk seorang yahudi buta dihujung kampung walaupun yahudi buta itu selalu menyatakan ketidaksukaannya kepada Rasulullah s.a.w.

(b) Semakin kuat dan rapat hubungan, semakin kuat kepercayaan mereka kepada kebolehan anda

Setelah anda mendapat kepercayaan dan keyakinan daripada mereka barulah boleh diteruskan dengan menyampaikan atau menerangkan apa matlamat yang perlu dicapai.
ANTARA CIRI-CIRI PEMIMPIN BERJAYA

1- Mengetahui dengan jelas matlamat yang ingin dicapai

2- Komunikasi atau penerangan idea kepada orang dengan baik dan berkesan

3- Bijak membuat keputusan, menilai semua kemungkinan, menimbang kelebihan dan akibat sesuatu perkara dan rajin bertanya demi memperoleh penyelesaian.

4- Mengakui dan menggunakan kepakaran orang lain untuk mencapai matlamat.


Wallaahu-'alam.

---

Rujukan:
Seluruh tulisan diatas adalah terjemahan, olahan dan ringkasan daripada artikel bebas “How to become a successful leader” by Paul Hata (Sept. 9, 2008; www.articlesbase.com)
Penterjemah:
Ibnu Shuhaim
12 Zulhijjah 1430H

28 November 2009
Rawang, Selangor

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.