About LOVE & CINTA

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful.

"Cinta & CINTA"

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(5:54)
--
Cinta Alam:

Rehlah Tarbawi Semester Facee Smart Group. di Sungai Gopeng, Perak
.

"Soffan ka'annahum Bunyaanun Marsus"
[Al-Quran:As-Saff,61:4]
"..seperti suatu bagunan yang tersusun kukuh"

--
CINTA
Allah:

Menghadap Sang Pencipta, Facee Smart Group Jan06/Julai06/07, Liqo' Ukhuwah di Ulu Cepor.

"Kearah Kematangan"

--
Cinta Insani:

Sepupuku, Alhamdulillah, telah berjaya mendirikan
Baitul Muslim pada umur 21 tahun.

--
Cinta Bainal-Mu'minin:
Liqo' Ukhuwah & Fikri, Facee Smart Group July06/07,


"Caknalah Sahabatmu, guane mu Cakna dirimu" (^_^)

--
Cinta Ukhuwah-Fillah:


Liqo' Ukhuwah & Fikri, Facee Smart Group July06/07.
di rumah Ummi angkat, Akh Aminuddin, Kg.Bali, Perak.

"Ana ntum/ntunna, ntum/ntunna ana, nahhu ruuhi fil-badan"

--
Cinta itu kurniaan daripada Allah kedalam Hati-hati Manusia.

Allah berfirman didalam Al-Quran:
"Innamal-mu'minuuna ikhwah" [Al-Hujurots, 49: 10]
"Sesungguhnya orang-orang Mu'min itu bersaudara".

Wallahu-ta'ala-a'alam.
###


0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.