Demonstrasi Aman, Hipunan Aman, Kebebasan Bersuara

Kebebasan bersuara, berhimpun, berpersatuan sepatutnya digalakkan dalam kalangan warga Universiti kerana ia adalah wajah sebenar demokrasi kampus; asalkan segala tindakan warga Universiti tersebut atas prinsip ilmu dan keadilan sejagat.

Baginya(Yang DiPertua MPMUM; Sdr. Mohammad Ridzuan Mohammad), dengan berbuat sedemikian akan menggalakkan perkembangan intelektual dan pembinaan jatidiri mahasiswa yang genuine; yang bakal mengisi tampuk kepemimpinan negara kelak.

Perkara 10(1) PU (Perlembagaan Persekutuan) menyatakan bahawa “(a)tiap-tiap warganegara berhak kepada kebebasan bersuara; (b)semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata; (c)semua warganegara berhak untuk membentuk Persatuan…”

Artikel 10(1) UDHR (Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat) menyatakan bahawa “Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan…

sumber: mahasiswakini.com; petaling jaya, 10 Februari 2009.

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.