Jom Sertai Himpunan Aman & Serahan Memo Membantah Tindakan Mesir

21 Muharram 1431


HIMPUNAN AMAN DAN

SERAHAN MEMO BANTAHANTINDAKAN MESIR

MENYEKAT ROMBONGAN BANTUAN

“PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN”
Tarikh : 8 Januari 2010 [ Jumaat ]
Masa : Jam 1.15 pm [ solat Jumaat di Masjid Tabung Haji ] Jalan Ampang .[ jam 2.00 pm : berarak dan berkumpul di Kedutaan Mesir ]

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.