Contoh Muttoba'ah (Tarbiyah Checklist) (Manual Tarbiyah)
4.30am Doa bangun tidur, Sugi, kendiri, Tahajjud, Taubat, Hajat, witir
5am Hafaz Quran, hafaz hadith, Sahur
6am Qobliah, Subuh, Maahurat, Al-Quran, Istighfar
7am Riadhah Qowiyyul Jism
8am
9am
10am Dhuha, Al-Quran
11am
12pm
13pm Qobliah, Zohor, ba'diah, Istighfar
14pm
15pm
16pm Qobliah, 'Asar, Maathurat, Istighfar
17pm
18pm Riadhah Qowuyyil Jism
19pm Maghrib, Ba'diah, Istighfar
20pm Qobliyah, Isya', Ba'diah, Istighfar
21pm
22pm
23pm
24am
1am Baca buku
2am
3am 3 qul, wirid fatimah, Doa tidur, Tidur/Naum


1 hari 70 istighfar - max 100
1 minggu 1 qiamullail - max setiap hari
1 minggu 1 puasa - medium isnin khamis - max setiap hari
1 minggu 1 juzuk Al-Quran - max 1 hari 1 juzuk
1 minggu 1 buku - max 2 hari 1 buku
1 minggu 1 surah hafazan - max 1 hari 1 mukasurat, atau 1 surah
     atau   1 muka surat hafazan
1 minggu 1 hadith hafazan - max 1 hari 1 hadith

Kekalkan diri dalam keadaan berwudhu'
Sentiasa berzikir/Selawat

Wallaahu-ta'ala-'alam.

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.