Mempersendakan seseorang muslim kerana Islamnya adalah perbuatan kufur, kerana pada hakikatnya perbuatan ini adalah mempersendakan Islam itu sendiri dan mempersendakan Islam bererti mencela Allah yang telah mensyariatkan Islam.


Allah telah menerangkan inilah sifat dan amalan orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin.

Firman Allah, maksudnya:

""Sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang dahulunya mentertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip mata mereka dan apabila orang-orang yang berdusta itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan; "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat, padahal orang-orang yang berdusta itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin."(Al-Mutaffifin:29-33)


Berdasarkan kepada ayat ini sesiapa sahaja dikalangan manusia yang mempersendakan seseorang muslim kerana kuatnya ia berpegang dengan amalan Islam serta berjuang untuk menegakkan seluruh sistemnya, maka ini adalah kafir yang nyata. Ini adalah kerana ia tidak lagi mempersendakan muslim itu sebagai seorang individu(1), tetapi sebenarnya ia mempersendakan Islam yang didukungi oleh individu tadi. Mempersendakan Islam atau mana-mana dari sudut ajaran


Penerangan:

(1) Perbuatan mempersenda seorang muslim kerana sifat-sifat semulajadinya, akhlaknya atau tindak tanduknya, kesemua itu adalah perbuatan maksiat dan bukan kufur. Rujuk Firman Allah (Al-Hujurat:11).

Sumber: Buku bertajuk "KONSEP-KONSEP UMUM ISLAM" mukasurat 73-75.

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.