Scholar says: Islam will Conquer The World

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: Islamic Conquest of Europe


Amr Khaled: Muslims Majority in Europe Within 20 Years
Syeikh Ali Al-Faqir: Islam will conquer Europe and World


Ahmadinejad: Islam will conquer the world
 

HAMAS MP & Clerik Yunis Al-Astal: Muslim will conquer Rome and Islam will rule the WorldDr. Yusuf Al-Qaradhawi: Muslim will conquer and rule Europe


HAMAS Sermon in Gaza: Rome will be conquered by Islam


Syeikh Hareth Al-'Ubeidi Al-Iraqi: Rome, Islam is coming..Dr. Tareq Suwaidan: Islam is coming back, The West need to understand it is inevitable

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.