Kuliah Subuh Ust Dawi, Masjid An-Nur, UTP, 3 Ramadhan 1429H.


Membahaskan berkenaan Tafsir Ayat Surah Al-Baqarah.

Antara Isinya:

Ada empat jenis Seruan "YA AYYUHAL":
1-" ... INSAN"=di tuju kepada semua manusia.
2-"YA-AYYUHALLAZI NA-AMANU"=di tuju kepada sebahagian kaum, yakni yang berIman.

Antara Kalimah Arahan "Kewajiban":
1- "KUTIBA"= kewajiban sekali sekala, cth: kewjiban berperang, hanya bila diserang.
ada 99 tempat dalam Al-Quran.(jika tidak salah)

2-"FURIDHO"=kewajiban selalu, cth: Solat farhdu.
ada 10-12 tempat dalam Al-Quran.(jika tidak salah)

Wallaahu'alam.

0 comments:

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.