Mohammad Reza Varzi menggunakan pelakon sebagai watak Nabi Ibrahim

di youtube, hasil search kata kunci "Kisah Nabi Ibrahim 1a", Mohammad Reza Varzi menggunakan pelakon sebagai watak Nabi Ibrahim, tidak seperti kebiasaan filem-file yang berkait nabi-nabi dan orang-orang tertentu yang tidak boleh digambarkan sebagai sesiapa dari manusia.

kebiasaanya kita tahu, direktor atau pengarah filem akan menggunakan cahaya sebagai mewakili watak-waak suci agama islam.

sangka baiknya, atas usahanya memartabat filem sejarah nabi ibrahim menurut al-Qur'an, barangkali, Muhammad Reza Varzi sudah mendapatkan pendapat ulama' di negaranya tentang ingin meletakkan manusia zaman ini sebagai pelakon watak nabi Ibrahim 'alaihissalaam...

Imam Al-Banna berkata tentang tsabat:

“Hendaknya seorang akh. Menjadi orang yang aktif dan selalu berjuang di jalan menuju Nya; sekalipun masa yang ditempuh masih panjang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya; sehingga dirinya berjumpa dengan Allah dalam kondisi demikian sedangkan ia mendapatkan keberuntungan pada salah satu dari dua kebaikan; mencapai tujuan yang diinginkan atau mendapat syahadah hingga akhir.

Allah berfirman: “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)

Menurut kita, waktu ini akan sentiasa berjalan, walaupn jalan sangat panjang, kejayaan masih jauh dan banyak rintangan menghadang, namun intinya adalah bagaimana kita dapat menuju satu tujuan disertai dengan ganjaran yang besar dan pahala yang berlipat ganda dari ALLAH, maka tidak ada kata henti dari PERJUANGAN ayuh terus kita merobohkan benmteng kezaliman”.